اولین کنفرانس بین المللی منظر راه های شهری و برون شهری با رویکرد بومی سازی
تاریخ شروع : ۰۹ آذر ۱۳۹۶
تاریخ پایان : -
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران و موسسه بین المللی مهد پژوهش ره پویان حقیقت و انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
محل برگزاری : دانشگاه علم و صنعت ایران
توضیحات : تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور در زمینه هنر ، معماری و شهرسازی مستلزم گشودن دریچه های نوین علم و هنر و فناوری بر اساس ارزشهای پایدار معماری ایران به منظور تحقق الگوی هنر متعهد و معماری اسلامی- ایرانی است. بدون تردید تحقق ایناهداف مستلزم ایجاد بنیان­ها و ساختارهای مورد نیاز و همچنین برگزاری کنفرانس­های علمی برای دستیابی به شرایطی است که در نقشه جامع علمی تبیین گردیده است.
محورهای همایش :

. مطالعه تطبیقی ضوابط معماری و منظر راه ها
. انتخاب مسیر
. فیزیک بستر راه
. توجه به نشانه‌ها، ابنیه‌ها و ساختمان‌های واقع در حاشیه و بستر راه
. پايداري و منظر راهها
. برنامه ريزي و مديريت راهها و منظر آنها
. آسيب‌شناسي معماری و منظر راهها
. معماری و منظر راه شهرهای ایران
. بررسی ضوابط و دستورالعمل هاي معماری و منظر راهها

دبیر همایش : دکتر مصطفی علی بیگی
تلفن دبیرخانه : 02188842090
پست الکترونیک : info@mprh.ir
وب سایت : http://icuirl.ir/
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ - ۰۰:۲۶:۰۹