چهارمین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
تاریخ شروع : ۲۳ تیر ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۲۳ تیر ۱۳۹۶
گروه : مدیریت
برگزار کننده : دانشگاه حضرت معصومه(ص)، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، دانشگاه آزاد رفسنجان، دانشگاه بوعلی سینا و حمایت سایر دانشگاه ها و موسسات علمی
محل برگزاری : هتل میزبان/شهرستان بابلسر/استان مازندران
توضیحات : کنفرانس تجلی تلاش یک جامعه برای برقراری ارتباط میان اعضای جامعه در جهت تبادل اندیشه و اشتراک دانش، ارائه یافته ها و نظریه های جدید و نهایتا کمک به رشد دانش و رسیدن به خرد جمعی است. یكی از عوامل موثر در فرایند توسعه ملی، برگزاری همایش ها و کنفرانس های علمی و تخصصی می باشد که اهمیت برگزاری آنها در جهت شناسایی معضلات و تنگناها و در نتیجه، ارائه راه حل هایی به منظور رفع آنهاست، از اين‌رو دانشگاه حضرت معصومه(ص)، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، دانشگاه آزاد رفسنجان، دانشگاه بوعلی سینا و حمایت سایر دانشگاه ها و موسسات علمی در نظر دارد برای چهارمین بار کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی را برگزار نماید. با عنايت به جدید بودن موضوع، گستردگي زمينه‌هاي علمي و نياز روزافزون به تبادل نظر و گسترش انديشه‌هاي نو در زمينه‌هاي علوم مدیریت و اقتصاد، سعي دارد تا با برگزاري چهارمین دوره کنفرانس بر تعالي هرچه بيشتر دستاورهای علمي افزوده و با تطبیق اولويت‌هاي پژوهشی با نيازهاي موجود شرایط را برای ظهور و بروز پتانسیل های عرصه صنایع داخلی تقویت نماید.
محورهای همایش :
محورهاي اصلی و فرعی کنفرانس‌:
محورهای جدید اقتصادی کنفرانس:
- اقتصاد پسابرجام
- عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
- مقایسه عملکرد اقتصادی دولت دهم و یازدهم
- اقتصاد مبتنی بر اینترنت
- سیاستهای اقتصادی ترامپ و پیامدهای جهانی آن
- اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال
- علم اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی ( سوداگری، کلاسیک ها، کینزین ها، نئوکلاسیک ها، پولیون و ...)
- و ...

محورهای جدید مدیریتی کنفرانس:
- شیوه های جدید بازاریابی و تبلیغات اینترنتی
- نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی
- عملکرد مدیریتی دولت یازدهم در سطح کلان و خرد
- مقایسه عملکرد مدیریتی دولت دهم و یازدهم
- مدیریت مبتنی بر اینترنت و فضای مجازی
- نقش علم مدیریت در دستیابی به اقتصاد مقاومتی
- تئوری های مدیریت
- و ...

مدیریت کاربردی با رویکرد ملی:
- مدیریت منابع انسانی کاربردی
- مدیریت مالی کاربردی
- مدیریت دانش کاربردی
- مدیریت ریسک کاربردی
- مدیریت استراتژیک کاربردی
- مدیریت تولید کاربردی
- مدیریت صنعتی کاربردی
- مدیریت بحران کاربردی
- تئوری های مدیریت کاربردی
- مدیریت کارآفرینی کاربردی
- و ...

اقتصاد کاربردی با رویکرد ملی:
- اقتصاد بازرگانی کاربردی
- اقتصاد انرژی کاربردی
- اقتصاد سنجی کاربردی
- اقتصاد پولی کاربردی
- اقتصاد کشاورزی کاربردی
- اقتصاد مدیریت کاربردی
- اقتصاد محیط زیست کاربردی
- اقتصاد منابع کاربردی
- اقتصاد شهری و روستایی کاربردی
- اقتصاد برنامه ریزی کاربردی
- اقتصاد بخش عمومی کاربردی
- تجارت بین الملل کاربردی
و …

موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی:
اقتصاد و مدیریت نظامی:
مدیریت نظامی:
- مدیریت منابع انسانی در امور نظامی
- مدیریت مالی در امور نظامی
- مدیریت دانش در امور نظامی
- مدیریت ریسک در امور نظامی
- مدیریت تولید در امور نظامی
- مدیریت صنعتی در امور نظامی
- مدیریت زمان در امور نظامی
- مدیریت بحران در امور نظامی
- مدیریت راهبردی در امور نظامی
- تئوری های مدیریت نظامی
- و ...

اقتصاد نظامی:
- اقتصاد و جنگهای آینده
- شرایط و زمینه های اقتصادی قبل از جنگ
- تاریخ عقاید اقتصاد نظامی و جنگ
- برآورد و کنترل هزینه پروژه های نظامی
- اقتصاد مهندسی در طرحهای نظامی
- فناوریها، تولیدات نوین نظامی و رشد اقتصادی
- جنگ اطلاعات اقتصادی
- برونسپاری فعالیتهای سازمانها و موسسات نظامی
- هزینه ها و درآمدهای پروژه های مشترک نظامی
- پیمانکاری و قراردادهای سازمانها و موسسات نظامی
- منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی سازمانهای نظامی
- ارتش حرفه ای و آثار اقتصادی و اجتماعی
- خدمت سربازی و تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی، اشتغال و ...
- هزینه های سربازی در نیروهای مسلح
- و ...

اقتصاد و مدیریت نفت و گاز‌‌:
- مبانی و نظریه ها:
- نفت و گاز و توسعه اقتصادی
- نفت وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی
- برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز
- تحلیل کلان فراگرد های نفت و گاز
- تحلیل خرد فراگرد های نفت و گاز
- مدیریت منابع نفت وگاز
- نظریه بازی ها
- عرضه و تقاضای نفت:
- بازار کالا ها و تجارت
- پیش بینی بازار نفت و گاز
- قیمت گذاری نفت و گاز
- مصرف فرآورده های نفت و گاز
- تحلیل عرضه و تقاضای بین امللی نفت و گاز
- مدیریت فروش نفت وگاز
- انرژی های جایگزین:
- انرژی های نو
- آب و هوای جهانی و کاهش انتشار گاز های گل خانه ای
- سایر منابع انرژی
- سرمایه گذاری در نفت و گاز:
- روش های تامین مالی نفت و گاز
- قراردادها
- میزان سرایه گذاری در پروژه ها
- سرمایه گذاری در پروژه های وابسته مانند پالایشگاه و پتروشیمی

دبیر همایش : دکتر مهدی جعفری
تلفن دبیرخانه : 01135330774
پست الکترونیک : cnfconf@gmail.com
وب سایت : http://www.cnf.toroudshomal.com
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ - ۰۱:۰۳:۲۷