دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی
تاریخ شروع : ۱۱ تیر ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۱۱ تیر ۱۳۹۶
گروه : مدیریت
برگزار کننده : انجمن افق نوین علم و فناوری
محل برگزاری : تهران
توضیحات : -
محورهای همایش :
الف-افق های نوین در مدیریت :

1. مدیریت دانش

2. مدیریت MBA

3. مدیریت آموزشی

4. مدیریت و برنامه ریزی

5. مدیریت مالی و بازرگانی

6. مدیریت دولتی و اجرایی

7. مدیریت فناوری اطلاعات

8. مدیریت شهری و صنعتی

9. مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

10. مدیریت کشاورزی و محیط زیست

ب-افق های نوین در علوم حسابداری :

1. حسابداری منابع انسانی

2. حسابداری سرمایه فکری

3. حسابداری محیط زیست

4. حسابداری دولتی و پاسخگویی

5. حسابرسی وچالش های پیش رو

6. سیستم های اطلاعات حسابداری

7. قوانین و استانداردهای حسابداری

8. مهندسی مالی و تحقیقات کاربردی

9. تاثیر حسابداری بر سرمایه های ملی

10. کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداري

پ-افق های نوین در علوم اقتصادی :

1. اقتصاد اسلامی

2. اقتصاد و انرژی

3. اقتصاد حمل و نقل

4. اقتصاد خرد و کلان

5. اقتصاد پولی و بانکی

6. اقتصاد شهری و روستایی

7. توسعه اقتصاد و برنامه ریزی

8. اقتصاد محیط زیست و کشاورزی

9. اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

10. برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

ت-افق های نوین در علوم كارآفريني (مدیریت کسب و کار) :

1. كارآفريني توسعه

2. كارآفريني- MBA

3. كارآفريني سازماني

4. كارآفريني و گردشگري

5. آموزش و ترويج كارآفريني

6. كارآفريني در بخش عمومي

7. كارآفريني و فناوري اطلاعات

8. كارآفريني و خدمات كشاورزي

9. كارآفريني و كسب و كار الكترونيكي

10. كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرين

ث-محورهای ویژه:

1. توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار

2. مدل های نوین کسب و کار الکترونیکی

3. اقتصاد دیجتیالی و تجارت الکترونیکی

4. حسابداری و مالیات بر ارزش افزوده

5. نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی

6. مديريت توليد، فرآیند و عمليات

7. توزيع درآمد و عدالت اقتصادی

8. مدیریت کیفیت و بهره وری

9. بانکداری نوین و االکترونیک

10. دولت و خدمات الکترونیک
دبیر همایش : -
تلفن دبیرخانه : 02177211508
پست الکترونیک : info@mhconf.ir
وب سایت : http://www.mhconf.ir
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ - ۲۳:۵۰:۵۸