دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
تاریخ شروع : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
گروه : مدیریت
برگزار کننده : مرکز توانمندسازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
محل برگزاری : تهران
توضیحات : -
محورهای همایش :
الف-توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت :

1. مدیریت دانش

2. مدیریت MBA

3. مدیریت آموزشی

4. مدیریت و برنامه ریزی

5. مدیریت مالی و بازرگانی

6. مدیریت دولتی و اجرایی

7. مدیریت فناوری اطلاعات

8. مدیریت شهری و صنعتی

9. مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

10. مدیریت کشاورزی و محیط زیست

ب- توانمندسازی جامعه در حوزه اقتصاد :

1. اقتصاد اسلامی

2. اقتصاد و انرژی

3. اقتصاد حمل و نقل

4. اقتصاد خرد و کلان

5. اقتصاد پولی و بانکی

6. حسابداری منابع انسانی

7. اقتصاد شهری و روستایی

8. اقتصاد محیط زیست و کشاورزی

9. اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی

10. برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

پ- توانمندسازی جامعه در حوزه كارآفريني:

1. كارآفريني توسعه

2. كارآفريني- MBA

3. كارآفريني سازماني

4. كارآفريني و گردشگري

5. آموزش و ترويج كارآفريني

6. كارآفريني در بخش عمومي

7. كارآفريني و فناوري اطلاعات

8. كارآفريني و خدمات كشاورزي

9. كارآفريني و كسب و كار الكترونيكي

10. كارآفريني دانشگاهي و دانشگاه كارآفرينت- توانمندسازی جامعه در حوزه مهندسی فرهنگي:

1. جمعیت شناسی و سیاست گذاری فرهنگی

2. امنیت اجتماعی و توسعه نظم عمومی

3. علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

4. جامعه شناسی توسعه فرهنگی

5. روانشناسی ، مشاوره و خانواده

6. جامعه و فرهنگ شهری نوین

7. الگوی فرهنگ ایرانی اسلامی

8. مطالعات راهبردی فرهنگ

9. علوم ارتباطات اجتماعی

10. پژوهش علوم اجتماعی
دبیر همایش : -
تلفن دبیرخانه : 02177890956
پست الکترونیک : info@spconf.ir
وب سایت : http://www.spconf.ir
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ - ۲۳:۴۹:۲۳