دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تاریخ شروع : ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۲۲ خرداد ۱۳۹۶
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : مرکز توانمندسازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه
محل برگزاری : تهران
توضیحات : -
محورهای همایش :


محورهای علوم انسانی:1. الهیات و معارف اسلامی

2. الگوهای ایرانی اسلامی

3. علوم اقتصادی و توسعه

4. زبان شناسی و آموزش

5. جغرافیا و برنامه ریزی

6. زبان و ادبیات فارسی

7. علوم قرآن و حدیث

8. آموزش و پرورش

9. مشاور و راهنمایی

10. علوم حسابداری

11. علوم روانشناسی

12. علوم اجتماعی

13. تاریخ و تمدن

14. علوم مدیریت

15. علوم رفناری

16. علوم سیاسی

17. فقه و حقوق

18. علوم تربیتی

19. انسان و هنر

20. دیگر مباحثمطالعات فرهنگی:

1. موانع و مشکلات فرهنگی جامعه

2. مدیریت و برنامه ريزی فرهنگی

3. فرهنگ کار و کارآفرینی

4. تربیت اخلاقی و فرهنگی

5. الگوهای فرهنگی پایدار

6. فرهنگ اقتصاد مقاومتی

7. تعلیم و تربیت اسلامی

8. جامعه شناسی فرهنگی

9. سبک زندگی اسلامی

10. فرهنگ و اندیشه دینی
دبیر همایش : -
تلفن دبیرخانه : 02177890956
پست الکترونیک : info@cpconf.ir
وب سایت : http://cpconf.ir
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ - ۲۳:۴۹:۰۷