هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تاریخ شروع : ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
تاریخ پایان : -
گروه : کشاورزی
برگزار کننده : مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار، موسسه آموزش عالی مهراروند
محل برگزاری : تهران
توضیحات : -
محورهای همایش :
محورهای همایش

مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی

مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی

آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)

هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک

پدافند غيرعامل و امنیت زیستی

محیط زیست و آمایش سرزمین

علوم تکنولوژی نهال و بذر

علوم باغبانی و فضای سبز

حشره شناسی کشاورزی

زراعت و اصلاح نباتات

علوم دام و دامپزشکی

جنگل و مرتع و بیابان

علوم شیلات و آبزیان

علوم و صنایع غذایی

آبیاری و زهکشی

توسعه روستایی

و سایر موارد مرتبط و...
دبیر همایش : -
تلفن دبیرخانه : 02177493827
پست الکترونیک : info@naconf.ir
وب سایت : http://naconf.ir/fa/
۱۳۹۶/۰۱/۰۷ - ۱۱:۴۰:۰۲