کنگره سراسری روانشناسی خانواده
تاریخ شروع : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
تاریخ پایان : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
گروه : علوم انسانی
برگزار کننده : مرکز تحقیقات تازه های روانشناختی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
محل برگزاری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
توضیحات : رییس کنگره: دکتر غلامعلی افروز (استاد ممتاز دانشگاه تهران)
دبیر علمی: دکتر علی اکبر ارجمندنیا(دانشیار دانشگاه تهران)
دبیر اجرایی: دکتر کیوان کاکابرایی(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی)
*مقالات برتر در مجله علمی-پژوهشی به چاپ خواهد رسید.
لینک کانال تلگرام:
family96@
محورهای همایش :
*نظریه خانواده و خانواده درمانگری
*خانواده و دین
*خانواده و ازدواج
*خانواده و اعتیاد
*خانواده و فرزندآوری و فرزند پروری
*خانواده و رسانه،فضای مجازی
*خانواده و راهکارهای ارتقای فرهنگی اجتماعی آن
*خانواده و آموزش و پرورش
*خانواده و آسیب های اجتماعی
*خانواده و پیشگیری از آسیب ها
*خانواده و کودکان با نیازهای ویژه
*خانواده و امنیت روانی اجتماعی
*خانواده و کارکردهای آن
*خانواده و تغییرات اجتماعی
دبیر همایش : دکتر کیوان کاکابرایی(دبیر اجرایی کنگره)
تلفن دبیرخانه : 08337296406
پست الکترونیک : khanevadeh.ksh.1395@gmail.com
وب سایت : http://family96.iauksh.ac.ir
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ - ۱۶:۴۲:۴۰