ششمین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
تاریخ شروع : ۱۴ تیر ۱۳۹۶
تاریخ پایان : -
گروه : فنی و مهندسی
برگزار کننده : مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ،وزارت علوم تحقیقات و فناوری موسسه آموزش عالی مهر اروند،
محل برگزاری : تهران
توضیحات : -
محورهای همایش :
محورهای همایش :

فناوری های نوین در حوزه محیط زیست
فناوری های نوین در حوزه كامپيوتر و فناوری اطلاعات
فناوری های نوین در حوزه صنايع و ايمني صنعتی
فناوری های نوین در حوزه مهندسی عمران
فناوری های نوین در حوزه معماری و شهرسازی
فناوری های نوین در حوزه برق و ICT
فناوری های نوین در حوزه مكانيك
فناوری های نوین در حوزه دامپزشکی
فناوری های نوین در حوزه مهندسی پزشکی
فناوری های نوین در حوزه زیست فناوری
فناوری های نوین در حوزه علوم وگیاهان دارویی
فناوری های نوین در حوزه فناوری های مهندسی
فناوری های نوین در حوزه فضای مجازی
فناوری های نوین در حوزه فناوریهای نرم و مدیریت
فناوری های نوین در حوزه کشاورزی
فناوری های نوین در حوزه نفت و انرژی
فناوری های نوین در سایر زمینه ها
دبیر همایش : -
تلفن دبیرخانه : 02177490953
پست الکترونیک : info@senaconf.ir
وب سایت : http://senaconf.ir/fa/
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ - ۱۶:۲۱:۲۲