دوره جامع آموزشی - کاربردی آینده پژوهی

جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

  اساتید دوره : دکتر مهدی مطهرنیا . استاد دانشگاه و آینده پژوه و تئوریسین سیاسی دکتر عبدالمجید کرامت زاده . دکتری آینده پژوهی فناوری و طراحی سناریو  

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی با کد اختصاصی ۷۲۴۰۳-۹۶۱۷۰ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت گردید و تمامی مقالات پذیرفته کنفرانس بطور رایگان در این پایگاه نمایه خواهند شد.