مدرسه تابستانی طبیعت گرایی علمی

طبیعت گرایی علمی

اولین مدرسه تابستانی طبیعت گرایی علمی  شنبه ۱۰ شهریور ۹۷  ۰۸:۰۰ الی   چهارشنبه ۱۴ شهریور ۹۷  ۱۹:۰۰ تهران  

مناظره سیاسی بصیرتی

دکتر مهدی مطهر نیا استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل   دکتر قدیری ابیانه  استراتژیست و سفیر سابق ایران در مکزیک و استرالیا  

دوره جامع آموزشی - کاربردی آینده پژوهی

جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

  اساتید دوره : دکتر مهدی مطهرنیا . استاد دانشگاه و آینده پژوه و تئوریسین سیاسی دکتر عبدالمجید کرامت زاده . دکتری آینده پژوهی فناوری و طراحی سناریو  

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی با کد اختصاصی ۷۲۴۰۳-۹۶۱۷۰ در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) ثبت گردید و تمامی مقالات پذیرفته کنفرانس بطور رایگان در این پایگاه نمایه خواهند شد.