سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی
تاریخ برگزاری : ۲۰ خرداد ۱۳۹۸
برگزار کننده : انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ
محل برگزاری : قم
گروه : علوم انسانی
تاریخ برگزاری : ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی
محل برگزاری : دانشگاه New Vision
گروه : علوم انسانی
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی
تاریخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : دانشگاه ایوان کی-دانشگاه باهارات هندوستان- موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت- انجمن علمی مدیریت دانش ایران
محل برگزاری : دانشگاه ایوان کی
گروه : مدیریت
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی
تاریخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : دانشگاه ایوان کی-دانشگاه باهارات هندوستان- موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت- انجمن علمی مدیریت دانش ایران
محل برگزاری : دانشگاه ایوان کی
گروه : مدیریت
ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران ISC
تاریخ برگزاری : ۱۲ دی ۱۳۹۷
برگزار کننده : مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و سیستم های فازی
تاریخ برگزاری : ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : دانشگاه ایوان کی-دانشگاه باهارات هندوستان- موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت- انجمن علمی مدیریت دانش ایران
محل برگزاری : دانشگاه ایوان کی
گروه : مدیریت
اولین کنفرانس بين المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
تاریخ برگزاری : ۱۸ اسفند ۱۳۹۴
برگزار کننده : بنیاد بین المللی غدیر گیلان
محل برگزاری : دانشگاه گیلان
گروه : علوم انسانی
دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تاریخ برگزاری : ۱۵ اسفند ۱۳۹۴
برگزار کننده : انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین
محل برگزاری : تهران
گروه : کشاورزی
چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تاریخ برگزاری : ۱۲ بهمن ۱۳۹۴
برگزار کننده : مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار
محل برگزاری : فضای سایت
گروه : کشاورزی