سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
تاریخ برگزاری : ۲۶ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تبریز
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
تاریخ برگزاری : ۲۶ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : مدیریت
ششمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی و روانشناسی و علوم اجتماعی
تاریخ برگزاری : ۲۷ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : اصفهان
گروه : علوم انسانی
ششمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تاریخ برگزاری : ۲۷ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : اصفهان
گروه : علوم انسانی
کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی
تاریخ برگزاری : ۰۷ آذر ۱۳۹۸
برگزار کننده : -دانشگاه الزهراء(س) -هلدینگ موسسه هنرهای‌آفام
محل برگزاری : دانشگاه الزهرا
گروه : علوم پایه
ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
تاریخ برگزاری : ۲۶ دی ۱۳۹۸
برگزار کننده : شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام
محل برگزاری : گرجستان-تفلیس
گروه : علوم انسانی
اولین همایش ملی معماری، عمران، گردشگری با رویکرد توسعه پایدار
تاریخ برگزاری : ۳۰ مهر ۱۳۹۸
برگزار کننده : انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا
محل برگزاری : همدان
گروه : فنی و مهندسی