دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
تاریخ برگزاری : ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
برگزار کننده : انجمن تعالی کسب و کار ایران و دانشگاه مالک اشتر
محل برگزاری : تهران سازمان مدیریت صنعتی
گروه : مدیریت
کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی
تاریخ برگزاری : ۱۹ دی ۱۳۹۸
برگزار کننده : شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام
محل برگزاری : گرجستان-تفلیس
گروه : علوم انسانی
پنجمین همایش ملی زبان، ادبیات و گفتمان صلح
تاریخ برگزاری : ۲۶ دی ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور استان قزوین
محل برگزاری : دانشگاه پیام نور استان قزوین
گروه : علوم پایه
چهارمین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران
تاریخ برگزاری : ۳۰ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده : موسسه همایش گستران سبزواران
محل برگزاری : کرمان -جیرفت
گروه : علوم انسانی
اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
تاریخ برگزاری : ۱۱ اسفند ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه شهید رجایی تهران، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی با همکاری دانشگاههای خارج از کشور (دانشگاه فلورانس ایتالیا، دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا، دانشگاه تانگجی چین)
محل برگزاری : تهران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران- دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی
گروه : فنی و مهندسی
اولین همایش ملی معماری، عمران، گردشگری با رویکرد توسعه پایدار
تاریخ برگزاری : ۳۰ مهر ۱۳۹۸
برگزار کننده : انجمن علمی پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا
محل برگزاری : همدان
گروه : فنی و مهندسی
ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
تاریخ برگزاری : ۳۰ دی ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : مدیریت