سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۲ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : فنی و مهندسی
سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
تاریخ برگزاری : ۲۲ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : مدیریت
سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۲ آبان ۱۳۹۸
برگزار کننده : موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون با همکاری علمی مراکز دانشگاهی
محل برگزاری : ایلام
گروه : فنی و مهندسی
همایش ملی مهندسی عمران ، معماری و شهر سازی پایدار
تاریخ برگزاری : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
برگزار کننده : مرکز نشر و تحقیقات غلمی پیشرفته ایران
محل برگزاری : شیروان
گروه : فنی و مهندسی
کنفرانس ملی دستاوردهای نوین پژوهشی در حسابداری و مدیریت
تاریخ برگزاری : ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان و شرکت پیشگامان طلیعه پژوهش رسا
محل برگزاری : رشت، فلکه گاز، بلوار پروفسور سمیعی، بالاتر از کارخانجات ایران برک، دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان
گروه : مدیریت
سومین همایش ملی روانشناسی ، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
تاریخ برگزاری : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه پیام نور استان قزوین
محل برگزاری : دانشگاه پیام نور استان قزوین
گروه : علوم انسانی
چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهشهای دینی
تاریخ برگزاری : ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم انسانی