سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تاریخ برگزاری : ۲۹ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده : دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
محل برگزاری : کرج
گروه : علوم انسانی
همایش  بین المللی افق های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
تاریخ برگزاری : ۲۳ آبان ۱۳۹۷
برگزار کننده : انجمن افق های نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : فنی و مهندسی
  همایش بین المللی افق های نوین در علــوم ورزشـی و سلامت
تاریخ برگزاری : ۲۳ آبان ۱۳۹۷
برگزار کننده : انجمن فق های نوین
محل برگزاری : تهران
گروه : علوم پزشکی
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
تاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
برگزار کننده : انجمن تعالی کسب و کار ایران
محل برگزاری : تهران
گروه : مدیریت
سومین همایش ملی روانشناسی وعلوم تربیتی ایران
تاریخ برگزاری : ۲۴ آبان ۱۳۹۷
برگزار کننده : همایش گستران
محل برگزاری : جیرفت
گروه : علوم انسانی
چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی آتش نشانی نشانی و ایمنی شهری
تاریخ برگزاری : ۰۷ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : ریاست جمهوری-وزارت کشور-سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور-شهرداری تهران-سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
محل برگزاری : هتل المپیک تهران
گروه : فنی و مهندسی
پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
تاریخ برگزاری : ۱۴ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده : سازمان پدافند غیرعامل کشور و قرارگاه پدافند سایبری کشور
محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران
گروه : علوم پایه
چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی آتش نشانی نشانی و ایمنی شهری
تاریخ برگزاری : ۰۷ اسفند ۱۳۹۷
برگزار کننده : ریاست جمهوری-وزارت کشور-سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور-شهرداری تهران-سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
محل برگزاری : هتل المپیک تهران
گروه : فنی و مهندسی
پنجمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری
تاریخ برگزاری : ۱۴ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده : سازمان پدافند غیرعامل کشور و قرارگاه پدافند سایبری کشور
محل برگزاری : نمایشگاه بین المللی تهران
گروه : علوم پایه
سومین همایش ملی ایده های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
تاریخ برگزاری : ۱۵ آذر ۱۳۹۷
برگزار کننده : همایش گستران
محل برگزاری : جیرفت
گروه : فنی و مهندسی